Лабораторное оборудование Simpson

files/files/images/Simpson/1.jpgГарантія отримання виливків високої якостi


     У теперішній час в умовах високої конкуренції якість та ціна є вирішальними факторами успіху. Не має значення, як організовано робочий процес – в кінцевому підсумку важлива якість Вашої продукції та конкурентоспроможність цін на цю продукцію.


Аспекти якості


     Якість відливка залежить від багатьох факторів. Властивість та однорідність формувальної суміші багато в чому визначається якістю форм, стрижнів та, звісно, готових відливків.  Тому необхідні контроль і управління властивостями формувальної суміші с установленням жорстких обмежень на її параметри. В багатьох випадках постійний контроль етапів виробничого процесу та запис статистичних даних просто необхідні.
     Постійний контроль властивостей суміші дозволить не тільки мінімізувати коливання в складі суміші, але й також оптимізувати складі сумішей, відповідних заданим вимогам до властивостей та здійснювати постійну та точну відтворюваність бажаних властивостей так складів.
     Тому проводити випробування формувальних сумішей не просто бажано, але необхідно.


Економічні аспекти


     Поряд з забезпеченням якості продукції необхідно підвищувати економічність виробництва, тобто більш економно використовувати шихтовий та допоміжні матеріали. Контроль властивостей формувальної суміші дозволяє провести вибір компонентів суміші, в найбільшому ступеню підходящих для даного виробництва, і отже , забезпечувальних його найкращі економічні показники, а також визначити точний вміст в суміші усіх компонентів, при якому досягається необхідна кількість форм та стрижнів.
     Контроль властивостей формувальної суміші дозволяє розрахувати склад суміші, відповідний умовам процесу формування й отже, виключити дефекти відливків, зв’язаних з якістю форм.
     Крім того, контроль властивостей формувальної суміші дозволяє розробити правильний склад суміші, відповідний специфічнім параметрам окремих відливків с урахуванням розмірів, конфігурації, розмірної точності й вимогам до чистоти поверхні, що в кінці, допомагає знизити витрати на фінішні операції. Наша повна програма в теперішній час включає близько 50 приладів та інструментів контролю. Усі прилади відповідають стандартам ЄС.


Критерії класифікації обладнання:


-вхідний контроль
-випробування суміші на бентонітовій основі
-формувальні суміші на смоляних зв’язуючих і зв’язуючих на рідкому склі
-виробництво лабораторних сумішей
-інші контрольні прилади та пристрої